klasfoto

klasfoto

donderdag 31 januari 2013

onze week

- wist je dat je 'je-we-ze-te-...' leest als 'de en het'?
- wist je dat we ons zelf evalueerden deze week?
- wist je dat Joke haar fototoestel deze week niet 
  meebracht naar school?
- wist je dat de tweedeklassers een goede toets 
  van taalbeschouwing aflegden?
- wist je dat dinsdag precies maandag was en 
  dat iedereen een beetje in de war was?
- wist je dat ons winkeltje de deuren opende?
- wist je dat we donderdag een gedichtenkring hielden?
- wist je dat Joke donderdag af en toe 
  een gedicht voorlas waar wel wat muziek  in zat?
- wist je dat we al reus en zon kunnen schrijven?
- wist je dat de tweedeklassers de tafel van 2 en 10 leerden?
   En ze ook al goed kunnen!
- wist je dat de tafels oefenen op de computer 
   een favorietje geworden is?
- wist je dat Lieven morgen jarig is? 
- wist je dat de eersteklassers vlot een driehoek, 
   vierhoek en cirkel kunnen herkennen?
- wist je dat we volgende week terug in actie schieten om
   onze plattegrond af te werken?

donderdag 24 januari 2013

veeel foto's

keuzebord: vouwopdracht in de vouwhoek


Aaron toont wat hij tekende met behulp van tekentussenstappen

de maquette van de klas?

de maquette van de school?

nu zie ik het, maquette van de klas!
de maquette van de school krijgt meer en meer vorm: gras, speelplaats, boom,.... Jammer dat we het altijd weer moeten opruimen...:-(


maandag 21 januari 2013

toetsenweek

Vandaag is de toetsenweek gestart!
Iedereen kreeg al een rekentoets. 
Morgen wordt deel 1 van de rekentoets afgewerkt en 
krijgt iedereen ook een dictee.

Het winkeltje, dat trouwens al openingsuren heeft,
blijft nog eventjes dicht wegens té veel lawaai tijdens
de toetsen.

We werkten vandaag ook verder aan ons thema:
samen met de 1ste klassers probeerden we onze klas
voor te stellen vanuit de lucht, net als een vogel.
Met legoblokken probeerden we de klas al voor een deel
na te bouwen. Zoveel kasten dat er in onze klas staan!
Milan en Hanne tekenden de muren van het atelier in de doos
en Lowie en Aaron bekeken de muren van Emmy haar klas.
Er waren al mooie resultaten!

zondag 20 januari 2013

keuzebord

Vanaf morgen is er een klein winkeltje geïnstalleerd in de klas. Daarin kunnen de
eersteklassers oefenen met gepast betalen, teruggeven, winkelen,...
Wie nog speelgoedgeld, oude portefeuilles, lege verpakkingen,...heeft, mag die gerust meebrengen.
We kunnen het goed gebruiken.

maquette

De kinderen van de 1ste klas begonnen met een opengeknipte doos de muren van 
onze klas na te tekenen. Goed kijken én overleggen. Niet voor iedereen even gemakkelijk.
We bekeken net voor 4 uur de resultaten. Er zaten al goede dingen bij.
De tweedeklassers zochten naar dozen waarmee ze de schoolgebouwen konden namaken.
Hanne en Milan vertrokken onmiddellijk naar de toiletten. Zij proberen deze na te maken 
in het klein. Lowie en Aaron gaan aan de slag met de containerklassen.
We zijn nog wel een tijdje zoet met deze opdracht!

zinnenkring

Donderdag was het terug tijd voor een echte zinnenkring.
Jinte had in het begin van de week tijdens keuzebord twee zinnen getypt:
anlooptnaardekermismetmam
papgaatookmeemetmijnaardebotsauto
We gaven de zinnen een begin en eind. (hoofdletter duiden we aan met 2 streepjes onder de eerste letter van de zin) 
De kinderen gingen op zoek naar de woorden van de zin. Niet zo gemakkelijk om de juiste woorden te vinden als die allemaal aan elkaar gekleefd zijn!
De tweedeklassers zochten nog naar de lidwoorden, naamwoorden en maakten nieuwe zinnen door telkens een ander zinsdeel vooraan te plaatsen.
We toonden aan Jinte en de andere kinderen van de 1ste klas hoe je woorden kan lostypen van elkaar.
Met dank aan Hanne!

dinsdag 15 januari 2013

rapport en oudergesprekken

Op maandag 4 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. 
Op dinsdag 5 en woensdag 6 februari zijn er oudergesprekken.
De lijst hangt vanaf donderdag aan het prikbord in onze gang.
 

maandag 14 januari 2013

thema: onze klas en onze school

We startten vandaag met het thema: onze klas en onze school!
Deze ochtend startten we de kring met het inoefenen van voorzetsels. 
De kinderen ontdekten de klas en voerden de opdrachten correct uit: 
vb. kruip 'onder' de tafel, sta naast de kast,...
Deze namiddag sloot iedereen de ogen en probeerden we de klas voor 
te stellen in ons hoofd. De kinderen toonden met hun vinger aan waar 
het voorwerp te vinden is in de klas. vb. waar is het bord? waar is de
computerhoek,..
Nadien werd duidelijk omschreven waar dat precies is:
vb. vooraan in het midden van de klas, achteraan in de linkerhoek
van de klas,...
We deden nadien hetzelfde in de school en gingen in het midden van 
het 'koude' grasplein staan om ons goed te kunnen oriënteren.
Joke vroeg ons wat een maquette was, een plattegrond. Waar je die 
voor nodig hebt, wie die maakt,....
Niet zo gemakkelijk! 
Joke had een plattegrond van de zoo mee en van een stad. We vonden
al gelijkenissen.
We bekeken een filmpje waarin een architect uitlegt hoe en waarom hij
maquettes maakt.
Onze opdracht bestaat eruit om een maquette van de klas te maken
 (voor de eersteklassers, per 2)
of een maquette van de school te maken. (voor de tweedeklassers, met 4)
Nadien maken we er een plattegrond van, zodat nieuwe kinderen hun weg 
kunnen vinden in onze school!
Er zijn al heel wat woorden aan bod gekomen, die schrijven we op op een
grote flap en maken duidelijk wat ze willen zeggen.
Milan legde ons ook uit wat de 'rug' van een boek is en hoe onbeleefd die 
boeken eigenlijk wel niet zijn!

Wie een maquette of plattegrond heeft van een huis,... mag die gerust
meegeven met de kinderen.
De tweedeklassers zijn nog op zoek naar schoendozen voor hun 
schoolmaquette.

taal en zelfstandig werk

De kinderen van de eersteklas schreven vandaag 'haas' en deden aan duo-lezen.
Dit wil zeggen dat ze per 2 een boekje lezen, om beurt een zin.
De tweedeklassers werkten ondertussen aan hun planning en raar maar waar
ze hadden alle 4 rekenen als eerste blokje gezet. het 3de blok mag nu helemaal
afgewerkt worden. Wie niet weet wat gedaan...


vrijdag 11 januari 2013

tweede snelle start in 2013!

Ook de tweedeklassers vlogen er onmiddellijk in!
We schreven heel wat nieuwe woorden rond 'logeren'.
Joke leerde ons hoe we dit ordelijk in ons schrift kunnen doen.
We konden al de helft en het dubbel nemen van tientallen maar nu leerden we
ook de helft en het dubbel nemen van getallen zoals 26, 88, 38.
Donderdag volgde er een toets. Maandag werken we verder!

Het keuzebord kreeg enkele nieuwe keuzes:
vouwhoek, meethoek, schrijfhoek.
De tweedeklassers noteren telkens op een registratieblad de
datum bij de keuze die ze die dag doen.
Vanaf nu schrijven we ook op elk blad de datum (verkorte versie vb. 11/1/'13) en onze
naam en achternaam mét hoofdletters.

Hanne: ' Joke, wanneer doen we zinnenkring?'
Joke:' Hanne, wat denk je dat we nu aan het doen zijn?'
Hanne: 'Verhaaltjes aan het verzinnen bij prentjes.......Ah, oké!'

een stevige start in 2013!

Deze week leerden de eersteklassers wel 4 nieuwe woorden: den, vos, fik en hout.
De kinderen zijn niet te stoppen en zijn superblij dat ze hun boek tot het einde kunnen
en vooral mogen uitlezen. Veel leesplezier!
Ze leerden ook 'schuur' en 'weg' schrijven.
Enkelen konden het niet laten en namen het schrijfmapje mee naar huis om alle
onafgewerkte blaadjes af te werken. Amaai, van enthousiasme gesproken!


Tijdens de rekenles las Joke rekenverhaaltjes voor. De eersteklassers stelden de
verhaaltjes voor mbv bolletjes, taartjes, ... en kwamen zo tot de oplossing.
Dit is een voorbereiding op de toetsen die er binnen 1 week zitten aan te komen.
Het lukte al vrij aardig. We blijven verder oefenen!

Op dinsdag- en donderdagnamiddag mochten ze dan eindelijk hun creatieve boekbespreking voorstellen. Ze konden allemaal heel goed hun boek navertellen en toonden fier hun werkje.
Mooie resultaten voor deze eerste boekbespreking (wat een moeilijk woord)!